Arbejdsmiljø

På ECE vægter vi et godt arbejdsmiljø højt. Derfor stræber vi efter at skabe et mangfoldigt, ligeværdigt og inkluderende miljø, hvor både medarbejdere og studerende trives, udvikler sig og tænker i nye innovative baner. For at skabe et inkluderende miljø anerkender vi behovet for at respektere individuelle grænser, respektfuld kommunikation og bevidsthed om de fordomme, der omgiver os i vores daglige liv.

 

Her på siden kan du læse mere om arbejdsmiljø på ECE, vores lokale arbejdsmiljøudvalg, arbejdspladskultur, finde links til relevante sider mv. generelt på Aarhus Universitet.


Fokus på diversitet, ligeværd og inklusion

At skabe et arbejdsmiljø præget af diversitet, ligeværd og inklusion (DEI) kræver tid og kræfter og sker ikke bare 'over-night'. ECE har taget flere initiativer for at nå vores mål om at skabe en arbejdsplads præget af diversitet, ligeværd og inklusion (DEI). LAMU og LSU (tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsesrepræsentanter) er blevet trænet og undervist i DEI, men også håntering af krænkende og upassende adfærd. Alle medarbejdere ligeledes blevet undervist.

Vores succes afhænger af, at vi i fælleskab skal være opmærksomme på adfærd eller handlinger som ikke er i overensstemmelse med, hvad ECE ønsker. Vi har alle ansvar for at:

  • sige fra – hvis man selv oplever at blive krænket, eller hvis man er vidne til det
  • hjælpe en studerende eller en medarbejder, som oplever krænkende adfærd. 

Vores fokus er ikke på at pege fingre. Vi ønsker snarere at lære sammen. Derfor vil vi sætte stor pris på at få din hjælp, hvis du ser eller oplever upassende eller grænseoverskridende adfærd. Det vil hjælpe os med at se mønstre af udfordringer, små såvel som mere omfattende. Og det vil hjælpe os med at handle og skabe et mere inkluderende arbejdsmiljø.

Du kan altid kontakte din leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant til en fortrolig samtale.

En inkluderende arbejdsplads