Kontakt

Oplysninger om instituttet

Institut for Elektro- og Computerteknologi


Finlandsgade 22
8200 Aarhus N  
Omstilling tlf.: +45 8715 0000
E-mail: ece@au.dk

   

CVR-nr.: 31 11 91 03
P-nummer: 1017878251
EAN-nummer: 5798000433830
Stedkode: 6321


Institutledelsen

Daniel Enrique Lucani Rötter

Viceinstitutleder for talentudvikling og ekstern funding

Per Lysgaard

Viceinstitutleder for Uddannelse

Sektionsledere

Biomedical Engineering
 

Electronics and Photonics
 

Værksteder og laboratorier

Communication, Control and Automation

Daniel Enrique Lucani Rötter

Viceinstitutleder for talentudvikling og ekstern funding

Signal Processing and Machine Learning

Electrical Energy Technology
 

Software Engineering and Computing Systems

Uddannelsesansvarlige

Elektrisk Energiteknologi - diplom

Elektrisk Energiteknologi - diplom (Herning)

Computerteknologi - civil BA og KA

Elektronik - diplom

Per Lysgaard

Viceinstitutleder for Uddannelse

Elektronik - diplom
(Herning)

Per Lysgaard

Viceinstitutleder for Uddannelse

Elektroteknologi - civil BA og KA
 

Softwareteknologi - diplom

Sundhedsteknologi - diplom
 

Biomedicinsk teknologi - civil KA
 

Institutsekretariatet

 • Koordinere, uddelegere, lede adm. opg.    
 • Personaleledelse
 • Support til institutledelsen
 • Koordinering med fakultet og andre AU-enheder
 • Organisatonsudvikling
   
 • Projektleder for forbedring af kvaliteten af ECE's kandidatuddannelser
 • Ad hoc opgaver
   

Marie Bruun

Sekretariatsmedarbejder
 • Arrangementer
 • Dansk undervisning for internationale medarbejdere
 • Ad hoc opgaver


   
 • Kontorartikler og andre bestillinger
 • Kontaktperson til Bygningsservice
 • Adgangskort og nøgler
 • Post og pakker
 • Registrering af timesedler
 • Medarbejderportal (Typo3)
 • Ferie og fravær
 • Indkøbskoordinator
 • IndFak/RejsUd
 • Administrativ support for centerleder
 • LAMU koordinator

   

Freia Martensen

Sekretariatsmedarbejder
 • Engelsk oversættelse og korrektur
 • Gæstekoordinator
 • Adm. support til ledelsesmøder
 • Conference Manager
 • Ph.d.-koordinator

   
 • Rekruttering og ansættelser
 • Elevansvarlig
 • Kommunikationsopgaver
 • Arrangementer


   
 • Journalisering, WorkZone superbruger
 • Koordinator fortrolighedsaftaler/NDA
 • Adgange og nøgler
 • Labbook superbruger
 • Studiestart/Allokering af projektlokaler
 • ReAp og projektstyring af eksternt finansierede projekter på ECE

Lone Michaelsen

Sekretariatsmedarbejder
 • LinkedIn og web
 • Kommunikationsopgaver
 • Adm. support til uddannelsesområdet
 • Eksterne besøg
 • Lokalsamarbejdsudvalget koordinator
 • Projektleder for rekruttering af internationale kandidatstuderende 

Rasmus Nielsen

Sekretariatsmedarbejder
 • Studieplanlægning
 • Conference Manager
 • Aftagerpaneler
 • Timelønsansættelser
 • Forskningsudvalg koordinator
 • Videnskabelig koordinator

Økonomi

Forretningscontroller og projektcontroller

Projektcontroller
 

Forskningsstøtte

Simon Jeppe Bjerg

Research Funding Advisor

Kommunikation og presse

Heidi Søndergaard

Kommunikationspartner
 • Typo3 support
 • Hjemmesider
 • Grafik og layout

Kim Harel

Chefkonsulent
 • Presse
 • Profilering
 • Forskningsformidling
 • Presse
 • Profilering
 • Forskningsformidling

HR- og Ph.d.-partnere

Ph.d.-partner