Kontakt

Oplysninger om instituttet:

Institut for Elektro- og Computerteknologi


Finlandsgade 22
8200 Aarhus N  
Omstilling tlf.: +45 8715 0000
E-mail: ece@au.dk

   

CVR-nr.: 31 11 91 03
P-nr.: 1017878251
EAN: 5798000433830
Stedkode: 6321


Institutledelsen

Daniel Enrique Lucani Rötter

Viceinstitutleder for talentudvikling og ekstern funding

Per Lysgaard

Viceinstitutleder for Uddannelse

Sektionsledere

Biomedical Engineering
 

Electronics and Photonics
 

Værksteder og laboratorier

Communication, Control and Automation

Daniel Enrique Lucani Rötter

Viceinstitutleder for talentudvikling og ekstern funding

Signal Processing and Machine Learning

Electrical Energy Technology
 

Software Engineering and Computing Systems    

Uddannelsesansvarlige

Elektrisk Energiteknologi - diplom

Elektrisk Energiteknologi - diplom (Herning)

Per Lysgaard

Viceinstitutleder for Uddannelse

Computerteknologi - civil BA og KA

Elektronik - diplom

Elektronik - diplom
(Herning)

Per Lysgaard

Viceinstitutleder for Uddannelse

Elektroteknologi - civil BA og KA

Softwareteknologi - diplom

Sundhedsteknologi - diplom
 

Biomedicinsk teknik/teknologi - civil KA

Institutsekretariatet

 • Koordinere, uddelegere, lede adm. opg.    
 • Personaleledelse
 • Support til institutledelsen
 • Koordinering med fakultet og andre AU-enheder
 • Organisatonsudvikling
 • Projektleder for forbedring af kvaliteten af ECE's kandidatuddannelser
 • Ad hoc opgaver
   

Marie Bruun

Sekretariatsmedarbejder
 • Ferie og fravær
 • Indkøbskoordinator
 • IndFak/RejsUd
 • Arrangementer
 • Dansk undervisning for internationale medarbejdere
 • Administrativ support for centerleder
 • Kontorartikler og andre bestillinger
 • Kontaktperson til Bygningsdriften
 • Fraværsregistrering
 • Adgangskort og nøgler
 • Post og pakker
 • Registrering af timesedler

Ane Nykjær Lemvik

Sekretariatsmedarbejder

(På barsel - kontakt Marie Bruun, marib@ece.au.dk)

 • Ferie og fravær
 • Indkøbskoordinator
 • IndFak/RejsUd
 • Administrativ support for centerleder

Freia Martensen

Sekretariatsmedarbejder
 • Engelsk oversættelse og korrektur
 • Gæstekoordinator
 • Adm. support til ledelsesmøder
 • Conference Manager
 • Ph.d.-koordinator

   
 • Rekruttering og ansættelser
 • Elevansvarlig
 • Kommunikative opgaver
 • Arrangementer
 • LAMU (koordinator)

   
 • Journalisering, WorkZone superbruger
 • Koordinator fortrolighedsaftaler/NDA
 • Adgange og nøgler
 • Labbook superbruger
 • Studiestart/Allokering af projektlokaler
 • ReAp og projektstyring af eksternt finansierede projekter på ECE

Lone Michaelsen

Sekretariatsmedarbejder
 • Nyhedsbrev og LinkedIn
 • Andre kommunikationsopgaver
 • Adm. support til uddannelsesområdet
 • Eksterne besøg
 • Lokalsamarbejdsudvalget (koordinator)
 • Projektleder for rekruttering af internationale kandidatstuderende 

Rasmus Nielsen

Sekretariatsmedarbejder
 • Studieplanlægning
 • Conference Manager
 • Aftagerpaneler
 • Timelønsansættelser
 • Forskningsudvalg (koordinator)
 • Videnskabelig koordinator

Værksteder og laboratorier

Økonomi

Forretningscontroller og projektcontroller

Projektcontroller

Projektcontroller

Forskningsstøtte

Kommunikation og presse

Heidi Søndergaard

Kommunikationspartner
 • Typo3 support
 • Hjemmesider
 • Grafik og layout

Kim Harel

Chefkonsulent
 • Presse
 • Profilering
 • Forskningsformidling

Jesper Bruun

Kommunikationspartner
 • Presse
 • Profilering
 • Forskningsformidling

HR- og Ph.d.-partnere

HR-Partner (midlertidig)

Ph.d.-partner