Kontakt

Oplysninger om instituttet:

Institut for Elektro- og Computerteknologi

Finlandsgade 22
8200 Aarhus N  
Omstilling tlf. +45 8715 0000
E-mail: ece@au.dk

   

CVR-nr.: 31 11 91 03
P-nr.: 1017878251
EAN: 5798000433830
Stedkode: 6321


Institutledelsen

Daniel Enrique Lucani Rötter

Viceinstitutleder for talentudvikling og ekstern funding

Per Lysgaard

Viceinstitutleder for Uddannelse

Sektionsledere

Signal Processing and Machine Learning

Electronics and Photonics

Værksteder og laboratorier

Software Engineering and Computing Systems    

Electrical Energy Technology

Communication, Control and Automation

Daniel Enrique Lucani Rötter

Viceinstitutleder for talentudvikling og ekstern funding

Biomedical Engineering

Uddannelsesansvarlige

Elektrisk Energiteknologi - diplom

Elektrisk Energiteknologi - diplom (Herning)

Per Lysgaard

Viceinstitutleder for Uddannelse

Computerteknologi - civil BA og KA

Elektronik - diplom

Elektronik - diplom (Herning)

Per Lysgaard

Viceinstitutleder for Uddannelse

Elektroteknologi - civil BA og KA

Softwareteknologi - diplom

Sundhedsteknologi - diplom

Biomedicinsk teknik/teknologi - civil KA

Institutsekretariatet

 • Koordinere, uddelegere, lede adm. opg.    
 • Personaleledelse
 • Support til institutledelsen
 • Koordinering med fakultet og andre AU-enheder
 • Organisatonsudvikling

Freia Martensen

Sekretariatsmedarbejder
 • Engelsk oversættelse og korrektur
 • Gæstekoordinator
 • Adm. support til ledelsesmøder
 • Conference Manager
 • Ph.d.-koordinator
 • Rekruttering og ansættelser
 • Elevansvarlig
 • Kommunikative opgaver
 • Arrangementer
 • Ferie og fravær
 • Indkøbskoordinator
 • Indfak/RejsUd
 • LAMU (koordinator)
 • Administrativ support for centerleder

Lone Michaelsen

Sekretariatsmedarbejder
 • Nyhedsbrev, LinkedIn og hjemmesider
 • Andre kommunikationsopgaver
 • Adm. support til uddannelsesområdet
 • Eksterne besøg
 • Lokalsamarbejdsudvalget (koordinator)

Rasmus Nielsen

Sekretariatsmedarbejder
 • Studieplanlægning
 • Conference Manager
 • Aftagerpaneler
 • Timelønsansættelser
 • Forskningsudvalg (koordinator)
 • Videnskabelig koordinator
 • Journalisering, WorkZone superbruger
 • Koordinator fortrolighedsaftaler/NDA
 • Adgange og nøgler
 • Studiestart/Allokering af projektlokaler

Marie Bruun

Sekretariatsmedarbejder
 • Studiestart/Allokering af projektlokaler
 • Rekruttering og ansættelser
 • Arrangementer
 • Adgange og nøgler
 • Ferie og fravær
 • Kontorartikler og andre bestillinger
 • Kontaktperson til driften
 • Fraværsregistrering
 • Adgangskort og nøgler
 • Post og pakker
 • Registrering af timesedler

Økonomi

Controller og projektøkonom

Projektøkonom

Projektøkonom

Forskningsstøtte

Kommunikation og presse

Heidi Søndergaard

Kommunikationspartner
 • Typo3 support
 • Hjemmesider
 • Grafik og layout

Kim Harel

Chefkonsulent
 • Presse
 • Profilering
 • Forskningsformidling

Jesper Bruun

Kommunikationspartner
 • Presse
 • Profilering
 • Forskningsformidling

HR- og ph.d.-partnere