Sekretariatet

Institutsekretariatet

 • Koordinere, uddelegere, lede adm. opg.    
 • Personaleledelse
 • Support til institutledelsen
 • Koordinering med fakultet og andre AU-enheder
 • Organisatonsudvikling
   
 • Projektleder for forbedring af kvaliteten af ECE's kandidatuddannelser
 • Ad hoc opgaver
   

Marie Bruun

Sekretariatsmedarbejder
 • Arrangementer
 • Dansk undervisning for internationale medarbejdere
 • Ad hoc opgaver


   
 • Kontorartikler og andre bestillinger
 • Kontaktperson til Bygningsservice
 • Adgangskort og nøgler
 • Post og pakker
 • Registrering af timesedler
 • Ferie og fravær
 • Indkøbskoordinator
 • IndFak/RejsUd
 • Administrativ support for centerleder
 • LAMU koordinator

   

Freia Martensen

Sekretariatsmedarbejder
 • Engelsk oversættelse og korrektur
 • Gæstekoordinator
 • Adm. support til ledelsesmøder
 • Conference Manager
 • Ph.d.-koordinator

   
 • Rekruttering og ansættelser
 • Elevansvarlig
 • Kommunikationsopgaver
 • Arrangementer


   
 • Journalisering, WorkZone superbruger
 • Koordinator fortrolighedsaftaler/NDA
 • Adgange og nøgler
 • Labbook superbruger
 • Studiestart/Allokering af projektlokaler
 • ReAp og projektstyring af eksternt finansierede projekter på ECE

Lone Michaelsen

Sekretariatsmedarbejder
 • LinkedIn og web
 • Kommunikationsopgaver
 • Adm. support til uddannelsesområdet
 • Eksterne besøg
 • Lokalsamarbejdsudvalget koordinator
 • Projektleder for rekruttering af internationale kandidatstuderende 

Rasmus Nielsen

Sekretariatsmedarbejder
 • Studieplanlægning
 • Conference Manager
 • Aftagerpaneler
 • Timelønsansættelser
 • Forskningsudvalg koordinator
 • Videnskabelig koordinator

Hvad kendetegner vores sekretariat?