Projektstyring af eksternt finansierede projekter på ECE

Pr. 1. september 2023 implementeres en ny arbejdsproces for godkendelse og registrering af eksternt finansierede projekter på ECE.

Formålet med den nye arbejdsproces er dels at gøre indhentningen af godkendelser og underskrifter fra institutlederen nemmere, samt sikre korrekt registrering og journalisering af projektansøgninger i WorkZone og ReAp (Research Applications).

Den største ændring i arbejdsprocessen er indførelsen af et ECE Cover Letter. Cover Letteret er en fast bestanddel af den nye arbejdsprocess, og et korrekt udfyldt Cover Letter vil fremover være en forudsætning for at få godkendt projektansøgningen af institutlederen.


ECE Cover Letter

Cover Letteret opdateres løbende og bør downloades fra ECE's medarbejderportal efter behov for at sikre, at den seneste version anvendes.

Cover Letteret er udarbejdet som et Excel-dokument med forskellige oplysningsfelter, der skal udfyldes. Nogle af felterne er obligatoriske, såsom projektets overhead eller grant source. Andre felter er valgfri og skal kun udfyldes, hvis de er relevante for projektet, f.eks. i forhold til legal review eller navne på projektpartnere.

De informationer, der er indtastet i de obligatoriske felter, giver institutlederen et overblik over projektet og hjælper til at træffe en afgørelse om godkendelse af projektet. Derudover får sekretariatet de nødvendige informationer til at oprette en sag i ReAp og i WorkZone, så du som projektleder ikke selv behøver at gøre det.

På arkets forside "Read me" er der en vejledning til, hvordan du udfylder cover letteret korrekt, herunder en beskrivelse af, hvad de enkelte oplysningsfelter skal indeholde.

(Preview af cover letter.
Klik for at forstørre.)


Kriterier for budgetgodkendelse

Når du har tastet alle de relevante oplysninger ind i cover letteret, kan du se om projektets budget er vurderet til at være grønt, gult eller rødt, afhængigt af de parametre for funding, der er opsat på instituttet.
 

 Hvis budgettet er grønt, så:

  • Budgettet anses som værende sundt, og du kan indsende Cover Letteret til endelig godkendelse hos institutlederen. Du bør dog stadig informere din sektionsleder, før du indsender Cover Letteret.

 Hvis budgettet er gult, så:

  • Der er behov for at drøfte justeringer af budgettet med din sektionsleder. Efter du har foretaget de justeringer, der eventuelt er blevet aftalt med din sektionsleder, kan du indsende Cover Letteret til godkendelse hos institutlederen.

 Hvis budgettet er rødt, så:

  • Der er behov for at drøfte justeringer af budgettet med både din sektionsleder og institutlederen. Når du har foretaget de justeringer, der eventuelt er blevet aftalt med din sektionsleder og institutlederen, kan du indsende Cover Letteret til godkendelse hos institutlederen.

Video: Introduction to The External Project Cover Letter (only in english)

Time codes:

00:00 – 00:30: Introduction

00:30 – 03:46: Project information

03:46 – 14:45: Project budget and approval criteria

14:45 – 15:18: Legal review

18:15 – : Department process and submission

Kontakt:

ReAp@ece.au.dk

Daniel Enrique Lucani Rötter

Viceinstitutleder for talentudvikling og ekstern funding

Journalisering på ECE

Er du interesseret i at vide mere om journaliseringsprincipperne på ECE, kan du se mere her: