Bachelorprojekter for diplomingeniører

Her finder du links til bachelorprojektoversigten og projektbeskrivelser for diplomingeniører i Aarhus


Vær opmærksom på at oversigten løbende opdateres, efterhånden som bachelorprojektforslagene sendes ind.

Er du underviser og vil du indsende forslag til bachelorprojekter for diplomingeniørstuderende?


Så skal du udfylde en skabelon, til højre på siden. Skabelonen skal sendes til Rasmus Nielsen (rani@ece.au.dk).

Forslaget vil herefter blive sendt til godkendelse hos en uddannelsesansvarlig, hvorefter de studerende kan vælge projektet.

For bachelorprojekter i efteråret 2024, kan du indsende dine forslag frem til den 5. maj 2024.

Vigtige datoer for BA-processen

Dato

Beskrivelse

5. maj

Sidste frist for aflevering af projektforslag

5. maj

Sidste frist for studerendes tilmelding til X7BAC

13. maj

Frist for valg af bachelorprojekt

14. juni

Vejledere til bachelorprojekt fastlagt

Efterår 2024

Diplomingeniørbachelorprojekt

Officiel studiestart: 26. august 2024


Kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte bachelorprojektkoordinatoren for diplomingeniøruddannelserne.

Rasmus Nielsen

Sekretariatsmedarbejder