Hjælpelærere og instruktorer

På ECE er Viceinstitutlederen for Uddannelse ansvarlig for tildelingen af hjælpelærere og instruktorer.


Forud for hvert semester, gennemgår Viceinstitutlederen for Uddannelse tilmeldingstallene og foretager en vurdering af behovet for hjælpelærere og instruktorer på instituttets kurser.

For efterårssemestrene starter processen i maj med opfølgning i forhold til optagstallene i august.

For forårssemestrene starter processen i november med opfølgning i forhold til optagstallene i januar.

Tildelingen af hjælpelærere og instruktorer følger som hovedregel nedenstående retningslinjer:

 • <30 studerende: 0 hjælpelærere/instruktorer
 • ≥30 studerende: 1 hjælpelærer/instruktor
 • ≥60 studerende: 2 hjælpelærere/instruktorer
 • ≥90 studerende: 3 hjælpelærere/instruktorer
 • ≥120 studerende: 4 hjælpelærere/instruktorer

Hjælpelærere kan enten være VIP'er, PhD studerende eller studenterundervisere.

Eksempel: Et kursus har 136 studerende, hvilket udløser nomering til 4 hjælpelærere jf. ovenstående retningslinjer. Der er allerede sat 2 VIP'er på kurset som hjælpelærere. Antallet af studenterundevisere, der skal ansættes, vil derfor være 2. (4 hjælpelærere nomering - 2 VIP'er = 2 studenterundervisere)

Viceinstitutleder for Uddannelse kan i enkelte tilfælde vælge at give dispensation for ovenstående retningslinjer.
 

Proces for tildeling af hjælpelærere og instruktorer

Tildelingen af hjælpelærere og instruktorer tager udgangspunkt i undervisningsallokeringsarkene, og følger nedenstående proces.

 1. Baseret på de studerendes tilmeldinger til det kommende semesters kurser, gennemgår Viceinstitutlederen for Uddannelse undervisningsallokeringsarkene og budgetterer hjælpelærere/instruktorer efter ovenstående retningslinjer.
 2. Herefter gennemgåes den foreløbige bemanding på hvert enkelt kursus. For kurser, der ikke allerede har dækket behovet for hjælpelærere/instruktorer med VIP'er eller PhD-studerende, kontaktes de kursusansvarlige, som bliver bedt komme med input til det foreslåede antal af studenterundervisere (hjælpelærere/instruktorer), der kan ansættes.
 3. Baseret på input fra de kursusansvarlige udarbejdes en samlet oversigt over de kurser, der mangler studenterundervisere (hjælpelærere/instruktorer) til det kommende semester. 
 4. Sammen med besked om at kontakte den kursusansvarlige direkte, distribueres oversigten først til de studerende, der allerede har erfaring som hjælpelærere/instruktorer fra nuværende semester. Efterfølgende distribueres oversigten gennem Brightspace til alle studerende på ECE.
 5. De kursusansvarlige vælger de studerende, de ønsker at ansætte, og sender en mail til Rasmus Nielsen rani@ece.au.dk med følgende information:
  • Kursusnavn
  • Studerendes navn
  • Studerendes studienummer
 6. De studerende indstilles til ansættelse. HR udarbejder ansættelsesbreve og vejledning til udfyldning af timesedler sendes til de studerende.
 7. Særligt for kurser på første semester revurderer Viceinstitutleder for Uddannelse behovet for hjælpelærere/instruktorer, når optagstallene er kendte. 

Før hvert semester opdateres arkene med antallet af tilmeldte studerende. Herefter gennemgåes kurserne af Viceinstitutlederen for Uddannelse, som budgeterer hjælpelærere/instruktorer baseret på ovenstående retningslinjer. 


For efterårssemestrene starter processen i maj, med opfølgning i forhold til optagstallene i august.

For forårssemestrene starter processen i november med opfølgning i forhold til optagstallene i januar.


Her finder du antallet af TA's i allokeringsarkene

Kontakt

Har du spørgsmål om hjælpelærere og instruktorer, kan du kontakte Viceinstitutleder for Uddannelse.

Per Lysgaard

Viceinstitutleder for Uddannelse