Lokalt samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget arbejder ud fra en præmis om, at ledelse sker i tæt dialog med de ansatte, og at de ansatte deltager aktivt i udviklingen af arbejdspladsen.

   

Udvalget har til opgave at diskutere arbejdspladsrelaterede problemstillinger f.eks.:

  • Strategi, handlingsplaner og mål
  • Personalepolitik
  • Budgetter
  • Kompetenceudvikling
  • Arbejdspladsvurderinger og psykisk arbejdsmiljø

Medarbejderrepræsentanter:

Ledelsesrepræsentanter:

Øvrige mødedeltagere:

Yderligere informationer:

Mødedatoer 2024:

  • 1. kvartal: 9. februar kl. 10-12
  • 2. kvartal: 11. juni. Heldagsmøde sammen med LAMU
  • 3. kvartal: 6. september kl. 10-12
  • 4. kvartal: 28. november. Heldagsmøde sammen med LAMU