Rekrutteringsforum

Rekrutteringsforum på Institut for Elektro- og Computerteknologi deltager i udviklingen og koordineringen, der foregår på fakultetet omkring rekruttering.

ECE’s rekrutteringsforum består af faglige studievejlederne fra instituttet og viceinstitutlederen for uddannelse.

Her er oversigten over medlemmerne af rekrutteringsforum på ECE:

Kontakt:

Finn Jensen

Lektor Institut for Elektro- og Computerteknologi - Electrical Energy Technology