RejsUd - udgifter og rejser

Afregning af udgifter og rejser

Alle køb på vegne af AU skal afregnes enten via RejsUd, REEX eller IndFak. I RejsUd og REEX skal du ved afregning uploade dokumentationsbilag, fx. kvitteringer, fakturaer eller lignende.

  • Ved køb via AU kreditkort kommer transaktionen automatisk ind i RejsUd, hvor den afregnes.
  • Ved køb via EAN afregnes en elektronisk faktura via IndFak. Du modtager en påmindelse via mail.
  • Køb via andre betalingsmidler afregnes i RejsUd, hvor du skal uploade dokumentationsbilag, fx. kvitteringer, faktura eller lign.
  • Afregning for eksterne gæster – uden et dansk cpr.nr. afregnes udgiften i REEX; med et dansk cpr.nr. afregnes udgiften i RejsUd.