Sygdom og andet fravær

Når du som medarbejder ved ECE bliver syg, skal du følge nedenstående procedure for indberettelse af sygdom. 


I forbindelse med egen sygdom skelner vi mellem korttid- og langtidssygdom.

Du kan også være berettiget til fravær fra arbejdet i andre tilfælde (sygdom i din familie og andet fravær).

Sygdom og andet fravær (børns sygedage, omsorgsdage, etc.) skal du selv registrere i mitHR.

Hvis du bliver syg

Hvis du bliver syg, skal du selv gå ind i mitHR og registrere din sygdom.

Du kan lave en registrering som er uden slutdato. Når du er tilbage på arbejdet skal du sætte en slutdato på din sygemelding. 

Vejledning til hvordan man registrerer sygdom i mitHR. 

Hvis du er syg i længere tid

Hvis du er sygemeldt i over 28 dage (langtidssygemelding), skal du informere din nærmeste leder og fravaer@ece.au.dk om det. 

Langtidssygemeldinger skal du ikke selv registrere i mitHR. Dette gælder både fuldtid- og deltidssygemeldinger. 

Mere information om langtidssygemeldinger finder du her

Information til ledere

Ved langtidssygemelding er du som leder forpligtet til at følge AUs procedure for håndtering af langtidssygemeldinger. 

Det indebærer: 

  1. Informer Specialistteamet i HR om sygemeldingen på: Nat-Tech.HR.Specialist@au.dk
  2. Informer ligeledes fravaer@ece.au.dk
  3. Afhold sygefraværssamtale(r):
    • Afhold første sygefraværssamtale omkring den 10. til 14. sygefraværsdag.
    • Hvis fraværet fortsætter, skal der afholdes en samtale hver 2. til 4. uge.
  4. Skriv referat fra samtalen og send dette til specialistteamet, så de kan journalisere det. 
  5. HR kan deltage til sygefraværssamtaler efter behov. 

Guide til opfølgning på sygefravær (lang version)

Guide til opfølgning på sygefravær (kort version)

Specialistteamet i HR vil gerne svare på alle spørgsmål du måtte have som leder. 
De kontaktes via mail

Vores HR partner kan også kontaktes for hjælp og vejledning.