Kommunikation

Som medarbejder på Institut for Elektro- og Computerteknologi kan du bruge nedenstående redskaber i din kommunikation.
 

Annoncering af arrangementer

Står du for en gæsteforelæsning eller lignende, som du gerne vil have annonceret på instituttets hjemmeside og eventuelt infoskærme, så skal du sende en mail med nedenstående information til ece@au.dk 

Mailen skal indeholde:

  • Foredragets titel
  • Navn på foredragsholder
  • Kort resumé
  • Tid og sted
  • Kontaktperson
  • Eventuelt billede

Distributionslister

ECE har en række distributionslister. Du bruger listerne ved at

  • Gå ind i Outlook
  • Åben en ny e-mail
  • Klikke på "To/Til"
  • Skriv: #ECE

Herefter kommer distributionslisterne frem.
Listerne kan åbnes, når de er tilføjet en e-mail i Outlook ved at klikke på ”+”, hvilket giver mulighed for at fjerne uønskede modtagere.

#ECE Alle = Der bliver sendt til ALLE distributionslister på instituttet.

#ECE TAP

#ECE VIP

#ECE PhD

#ECE Postdoc

#ECE Research Assistants
 

Sektionernes distributionslister:

#ECE Biomedical Engineering

#ECE Communication, Control and Automation

#ECE Electrical Energy Technology

#ECE Electronics and Photonics

#ECE Sekretariat

#ECE Signal Processing and Machine Learning

#ECE Software Engineering and Computing Systems

#ECE Værksted

ECE's LinkedIn-profil

Læs mere om hvordan du kan bidrage til at fylde ECE’s LinkedIn-profil op med gode historier fra vores institut og få introduktion til at bruge LinkedIn i professionelt regi.

Plakater, roll-ups, brochurer mv.

Ønsker du at printe eller få trykt kommunikationsmateriale, har du følgende muligheder:


Du kan nemt lave en poster, der følger AUs designregler med en af følgende fire skabeloner.

Visitkort, logo og e-mail signatur

Visitkort

Du kan selv bestille visitkort via AUs hjemmeside.

Logo Institut for Elektro- og Computerteknologi

Har du brug for instituttets logo i andre farver eller formater end ovenstående fx til en præsentation eller andet, så kan du selv lave det ønskede logo via AUs hjemmeside.
Du skal søge efter det fulde navn, for at finde Instituttet. For at vide hvilken, der er den korrekte, så kig efter enhedsnummeret, som er 2939.

AU Engineering logo

Download filen til dit skrivebord og højreklik på mappen for at pakke den ud.
 

E-mail signatur

Du kan hente en skabelon til din e-mail signatur ved at klikke på linket nedenfor.

Word og PowerPoint skabeloner

AU bruger brevskabeloner til Word og PowerPoint, som installeres automatisk på din maskine.

Har du ikke skabelonerne installeret på din maskine, så skal du henvende dig til IT-supporten på support.au.dk