Ferie

Når du som medarbejder ved Institut for Elektro- og Computerteknologi vil holde ferie, skal du følge nedenstående procedure for afvikling af feriedage og særlige feriedage.


Det er Universitetsledelsens ønske, at alle feriedage og alle særlige feriedage så vidt muligt skal være afholdt ved ferieårets udløb. Alle månedslønnede medarbejdere optjener 2,08 feriedage og 0,42 særlige feriedage pr. måned.
 

Ferie

Ferie registreres i mitHR, og skal aftales med din nærmeste leder, som godkender det i systemet.

På ECE standardregistrerer vi din ferie - se højre blok for datoer for det indeværende ferieår.

Standardregistreret ferie må ikke slettes, kun flyttes!

Ændring af allerede planlagt ferie

Hvis du skal have ændret på din allerede planlagt ferie, så følg nedenstående procedure:

  • Ændringen skal meldes før ferien påbegyndes.
  • Der skal samtidig angives et nyt ferietidspunkt og antallet af feriedage, som ønskes ændret, skal være lig med antallet af feriedage, som er registreret.
  • Ændringer laver du i mitHR.
  • Din forespørgsel bliver automatisk sendt til din sektionsleder for godkendelse.
  • Hvis du har spørgsmål må du gerne kontakte fravaer@ece.au.dk

Kan du ikke tilføje ny ferie?

Så er det fordi feriedagene er brugt til standardregistrerede ferie. Her skal du ændre i feriedagene for den standardregistreret periode, for at få nok dage til at tilføje en ny ferie.

Eksempel: Der er standardregistreret ferie fra 17. juli til 4. august. Men du vil gerne holde 5 dages ferie i slutningen af juni. Først skal du trække 5 dage fra den standardregistrerede ferie og sende anmodningen. For derefter at tilføje en ny ferieperiode med de 5 dage.


Kontakt


Standardregistrering af ferie 2023/2024

Almindelig ferie: 

  • Juleferie: 23. - 29. december 2023
  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag: 10. maj 2024
  • Sommerferie: 5. juli - 2. august 2024

Særlige feriedage: 

  • Vinterferie: 15. - 16. februar 2024
  • Påskeferie: 25. - 27. marts 2024

Årshjul over ferieåret