ECE’er modtager pris fra AU

Ph.d., Niloofar Yazdani fra ECE modtager Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris. Kom og overvær prisoverrækkelsen.

Du indbydes hermed til prisoverrækkelser på AU onsdag den 25. maj 2022 kl. 11.00 – 13.30.

Sted

Aulaen i Aarhus Universitets hovedbygning, bygning 1412  (indgang fra Nordre Ringgade)

Program

  • Velkomst v/rektor Brian Bech Nielsen
  • Overrækkelse af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
  • Overrækkelse af Victor Albeck Prisen
  • Overrækkelse af Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris

Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris tildeles i alt fem ph.d.’er, hvoraf den ene er Niloofar Yazdani, Institut for Elektro- og Computerteknologi. Modtagerne af priserne præsenterer deres forskning/ph.d.-afhandlinger i forbindelse med prisoverrækkelserne. Efter prisoverrækkelserne er universitetet og forskningsfonden vært ved en reception.
 

Tilmelding via https://events.au.dk/tilmeldingpriser2022.

Senest onsdag d. 18. maj 2022.