Strømafbrydelse // Power outage

Korte strømafbrydelser i store dele af Aarhus // Short power cuts in larger parts of Aarhus. Please check up on your lab equipment!

[In English below]

Kære Alle,

Der har I dag kl. 09:30 og flere gange derefter, været korte strømafbrydelser.

Afbrydelserne er ikke lokalt på AU, men i store dele af Aarhus.

Selvom det er ultra korte afbrydelser, skaber de store forstyrrelser på vores bygningsanlæg, bl.a. adgangskontrol, køl og ventilation.

Vi arbejder på, få rettet alle de fejl der opstår.

OBS: Vær opmærksom på eventuelle udfald på kritisk laboratorieudstyr, som bygningsdriften ikke overvåger.


//

Dear All,

Today at 09:30 and several times thereafter, there were short power cuts.

The interruptions are not local at AU, but in large parts of Aarhus.

Although these are ultra-short interruptions, they cause major disruptions to our building facilities, e.g. access control, cooling and ventilation.

We are working on fixing all the errors that occur.

ATTENTION: Be aware of any outages on critical laboratory equipment that the building operation does not monitor.