Grøn guide til laboratorier på AU

AU har fået en ny grøn laboratorieguide, som indeholder konkrete forslag til en række CO2-reducerende tiltag i AU’s laboratorier.

Som medarbejder opfordres du til at sætte dig ind i guidens anbefalinger og vurdere, om og hvordan der er potentiale for at understøtte en grønnere hverdag i ECE’s laboratorier.

Guiden er inddelt i fire forskellige temaer: Energi, kemikalier, gasser og affald og kan læses på https://medarbejdere.au.dk/groenguidelab

Den grønne laboratorieguide er udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe med bl.a. laboranter, driftsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter som et led i Aarhus Universitets Klimahandleplan i 2022. Siden foråret har arbejdsgruppen indsamlet input, afprøvet antagelser og nedskrevet anbefalinger til, hvordan vi med nogle enkle greb kan gøre AU’s laboratorier endnu mere klimavenlige.

Laboratorieguiden er behandlet og godkendt af fakultetsledelserne på Natural Sciences, Technical Sciences og Health.

Hvis I har konkrete spørgsmål til guidens anbefalinger, er I velkommen til at tage fat i Morten Dam Rasmussen, som er arbejdsmiljøleder og formand i arbejdsgruppen for CO2-reduktion i laboratorier på AU.