Kommende ændringer på uddannelserne

I november 2022 blev der i Studienævnet vedtaget en række ændringer i studieordningerne for nogle af vores uddannelser.

Her er det fulde overblik:
  
Ændringer fra og med foråret 2023:

Biomedicinsk teknologi:

 • En ny studieordning træder i kraft, og herefter vil der kun blive et årligt vinteroptag. De to første semestre bliver tematiseret og obligatoriske med nye kurser. Temaet på 1. semester bliver ”Biomedicinske signaler – fra målbare kilder til klinisk beslutningsstøtte”. Nye kurser omfatter ”Biomedicinsk signalanalyse og machine learning” (10 ECTS), Medicinsk Billeddannelse (5 ECTS), ”Telemonitoreringsprojekt” (5 ECTS). Temaet på 2. semester bliver ”Biomedicinske strukturer – fra medicinske billeder til numeriske og fysiske modeller”. Nye kurser omfatter ”Biomedicinsk fysik” (10 ECTS), ”Medicinsk billedanalyse” (5 ECTS), ”Eksperimentel modelleringsprojekt” (5 ECTS). Disse erstatter tidligere obligatoriske kurser og specialiseringspakker som udgår.

Ændringer fra og med efteråret 2023:

Computerteknologi:

 • Der vil komme ændringer i adgangskravene.

Elektrisk energiteknologi:

 • Kurset EE1MCP (Microcontroller programming) fjernes og erstattes af EE1IOA (Instrumentering, automatisering og programmering), som er flyttet fra 2. semester til 1. semester.
 • EE1PLS (Projekt, produktudvikling og love og standarder) tilpasses, så EE1IOA kan bruges i projektet.
 • På 2. semester oprettes et nyt kursus.

Softwareteknologi:

 • SW2DSD (Digitalt systemdesign) udgår på 2. semester. Der oprettes et nyt kursus, SW2PLA (Praktisk lineær algebra for softwareudviklere) på 10 ECTS, som består af SW2ALA (Anvendt lineær algebra) samt praktisk anvendelse af lineær algebra. SW2ALA er et nyt navn for ETALA, og det kan stadig tages som et selvstændigt valgfag af studerende fra andre studieretninger.
 • På 3. semester udgår SW3DOA (Datastrukturer og algoritmer) og bliver erstattet af Algoritmer og datastrukturer fra BSc CE (samlæsning mellem BEng og BSc).
 • På 4. semester bliver kurserne SW4DAB (Databaser) og SW4BED (Back-end development) lagt sammen til et 10 ECTS kursus med navnet SW4BAD (Back-end udvikling og databaser).

Sundhedsteknologi:

 • VIA University College har opsagt samarbejdsaftalen med AU, hvorfor de fag, der blev undervist derfra skulle inddækkes på anden vis. Derfor er der indgået aftale med Biomedicin om, at de fremover gennemfører 10 ECTS anatomi på 1. semester samt 10 ECTS fysiologi på 2. semester.
 • SW2ISE (Indledende System Engineering) flyttes til 3. semester.
 • ST3ITS3 (Programmering 3) bliver udvidet til 10 ECTS ved at inkludere SW4SWT (Software Test) undervisningen, men med separat eksamen.
 • SW4SWD (Software Design) bliver obligatorisk på 4. semester.
 • ST3NVK (Netværkskommunikation) og ST3KSS (Kommunikation og Samarbejde i Sundhedsvæsenet) nedlægges.

For alle diplomingeniøruddannelserne:

 • E1IKLT og E1MMLS sammenlægges til et nyt kursus på 10 ECTS, som hedder E1LMEK (Lineær matematisk analyse og elektriske kredsløb). De løbende prøver fra E1IKLT fjernes, og der afholdes én samlet skriftlig eksamen i eksamensperioden. Obligatoriske øvelser bibeholdes. Der ændres ikke i de faglige indhold.