Lønkriterier for lønforhandling på ECE 2022

Læs mere om ECE's lønkriterier, som er godkendt af LSU.

Fra 2. februar – 24. februar 2022 kan alle medarbejdere fremsende oplysninger til brug for lønforhandlingerne. Generelt vil nye lønsystemer som et supplerende styringsredskab blive anvendt til at:

 • Fremme sammenhængen mellem løn og indsats
 • Sikre effektivitet, fleksibilitet, kvalitet, omstilling og udvikling
 • Bidrage til fastholdelse og rekruttering af kvalificerede medarbejdere
 • Fremme kvalifikations- og kompetenceudvikling

Lønkriterierne for Nat-Tech baseres på de særlige formål og indsatsområder som årets lokale lønforhandlinger skal understøtte. Vægtningen af kriterierne varierer alt efter stillingstype, og listen er ikke udtømmende. For samtlige stillingstyper kan alle kvalifikationer der bringes til anvendelse i arbejdet overordnet set indgå som begrundelse for kvalifikationstillæg. Som eksempler kan nævnes:

 • Faglige kvalifikationer
 • Personlige kvalifikationer
 • Kollegiale kvalifikationer

I forbindelse med de lokale lønforhandlinger og i relation til opfyldelsen af AU’s strategi, lægger ledelsen herudover vægt på kvalitet i nedenstående i forbindelse med lønkriterier for VIP’er:

 • Forsknings- og udviklingsindsats
 • Undervisning
 • Didaktisk udvikling
 • Videnudveksling og erhvervssamarbejde
 • Talentudvikling
 • Forskningsledelse herunder medvirken til internationalisering og diversitet
 • Hjemtagelse af eksterne midler
 • Ledelse

Du kan læse mere om lønforhandlingerne her: Lønforhandlinger på Nat-Tech. På siden finder du også et link til den formular, hvor du skal fremsende dine oplysninger til brug for lønforhandlingen.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med indgivelse af oplysninger til brug for de årlige lønforhandlinger, er du velkommen til at kontakte Nat-Tech HR. HR kan også svare på eventuelle spørgsmål til din nuværende løn, hvilken forhandlingsgruppe du tilhører eller lignende. Har du spørgsmål til lønaftaler, lønkriterier og lignende, er du velkommen til at kontakte din forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant.

Lønforhandlingerne afsluttes i juni, og lønforbedringerne er gældende fra den 1. april 2022.