Ny AU-enhed til håndtering af forskningsdata

Som led i arbejdet med at videreudvikle støtten på forskningsområdet har AU nu formelt etableret den planlagte enhed i AU Forskning, som skal yde støtte til håndtering af forskningsdata i bred forstand.

Foto: Colourbox.

Forskningsdatakontoret – som den nye enhed hedder – får til en start ansvaret for den administrative understøttelse af følgende områder:

  • Databeskyttelse (GDPR)
  • Open science (bl.a. research data management, open access og ERDA/SIF)
  • URIS (inkl. regler for eksportkontrol og dual use)
  • HPC-ressourcer (hjælp til ansøgning om adgang via DeiC)

Derudover varetager enheden de særlige funktioner som hhv. DPO (databeskyttelsesrådgiver) og Authorized Official (underskriver samarbejdsaftaler med amerikanske bevillingsgivere).

Indtil videre skal forskere henvende sig til de samme medarbejdere om de samme emner, som de plejer.

Læs mere: Forskningsdatakontoret.