Nye Open Access publiceringsaftaler med Taylor & Francis, ACM og Portland Press

Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium har på vegne af de danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner indgået tre nye aftaler.

Aftalerne giver ansatte på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital læseadgang, mulighed for at bevare ophavsretten og at publicere umiddelbar Open Access (OA) uden embargo og betaling af et publiceringsgebyr (APC) i mere end 2000 tidsskrifter og andre publikationer.

  • Taylor & Francis aftalen (2024-2028) dækker hybrid-tidsskrifter, original research articles og review articles, med et årligt nationalt loft på 500 artikler, og tilbyder CC BY, CC BY-NC eller CC BY-NC-ND licenser.
  • ACM aftalen (2024-2026) dækker alle typer peer-review-publikationer undtagen monografier. De vigtigste er research articles, reviews og conference proceedings. Der er ikke et nationalt loft på antal publikationer, og der tilbydes publicering med en CC BY licens.
  • Portland aftalen (2024-2025) dækker alle typer peer review-artikler uden loft på antal artikler.

For alle aftaler gælder, at corresponding author skal være affilieret med AU, AUH, eller en af de øvrige danske institutioner under aftalerne, og AU ansatte skal bruge deres AU mail.

Læs mere om OA publiceringsaftaler: Licensservice | For professionelle (kb.dk)

Hvis du har spørgsmål til aftalerne, er du meget velkommen til at kontakte Open Access-supporten på AU Library via oa@kb.dk.